Disclaimer

Er wordt continue gewerkt om de site te voorzien van juiste informatie en gegevens. Echter de bezoeker van de site dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van deze informatie. Jon Toebast Tegels en Sanitair B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, bij het gebruik van dergelijke informatie. Ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van onze informatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jon Toebast Tegels en Sanitair B.V.

Jon Toebast Tegels en Sanitair B.V. heeft deze website met alle zorg en toewijding gebouwd. Mocht u toch problemen hebben met onze website, laat het ons weten. Wij streven naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke website. En zullen uw op of aanmerkingen zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Voor verdere informatie m.b.t. Jon Toebast Tegels en Sanitair B.V. verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden.